GDPR – så hanterar jag dina personuppgifter

När du kontaktar mig genom kontaktformuläret eller medverkar i en intervju på Dinstory.se så lämnar du ut personuppgifter.

För följande ändamål behandlar jag dina personuppgifter om du har samtyckt till det:

  • I mejldialog kring samarbeten med M. Laurell Storytelling
  • Namn och bild/video i de intervjuer jag publicerar på Dinstory.se

Jag sparar dina personuppgifter för de angivna ändamålen ovan tills du återkallar hela eller delar av samtycket.

Dina rättigheter 

Du har rätt att få ut vilken information jag har om dig, rätta eventuella fel samt be mig radera informationen.

Rätt till tillgång

Du kan begära en kopia av den information jag har om dig en gång per år.

Rätt till rättelse

Du har rätt att be mig korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära att jag raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Har du några frågor kring hur jag hanterar dina personuppgifter? Mejla mig på madeleine@dinstory.se