Vi människor älskar berättelser. Och alla, privatpersoner som företag, har en historia att berätta. Här kan du läsa mer om corporate storytelling!

En riktigt bra historia fastnar. Så varför inte använda berättandet i marknadsföringssyfte?

Vad är Corporate Storytelling?

Corporate Storytelling går ut på att ett företag eller varumärke genom berättande kan förmedla sina värderingar och skapa ett emotionellt band till intressenter och konsumenter. En kreativ marknadsföringsåtgärd som går att använda i både interna och externa sammanhang.

Genom att koppla känslor till ett företag eller varumärke finns inte bara stor chans till köp av produkten eller tjänsten – historier är till för att berättas vidare.  På så vis kommer lojala kunder att sprida budskapet till nya potentiella kunder – och berätta varför företaget eller varumärket gör det de gör.

Varför Corporate Storytelling?

Jämför föreläsningar och möten du har varit på. Var det föreläsningen med massor av tunga power points, eller föreläsningen där personen faktiskt berättade en historia, som du minns bäst?

Människan har betydligt lättare att ta till sig mycket information med hjälp av en historia, eftersom informationen sätts i ett sammanhang. En story är lättare att komma ihåg än en faktatung rapport. Till och med siffror kan med fördel presenteras genom storytelling.

Med en historia kan ett företag:

– Få ut sitt budskap
– Väcka intresse och engagemang
– Förmedla värderingar till medarbetare och intressenter
– Skapa en intern förståelse, motivation och gemenskap på arbetsplatsen
– Skapa emotionella band och en relation med sina konsumenter
– Ge ett mervärde till företagets produkter eller tjänster
– Bygga och stärka sitt varumärke
– Göra varumärket mer personligt

Case: Läs om hur redovisningsbyrån Spartan använde Corporate Storytelling som marknadsföringsåtgärd, genom att låta deras kunder berätta om sina företagsresor.

En riktigt bra historia sprids alltid vidare och lever betydligt längre än exempelvis en traditionell annons. En kostnadseffektiv marknadsföringsåtgärd, helt enkelt!

IKEA är ett exempel på att framgångsrikt använda sig av corporate storytelling i all sin marknadsföring. Värderingarna blir tydliga och följer en röd tråd i all deras kommunikation: praktiska och enkla vardagslösningar som alla ska ha råd med. Historierna berättas exempelvis genom reklamfilmerna ”där livet händer”.

Få historien nerskriven

Att förmedla en affärsidé kan vara lätt. Att förmedla ett företags värderingar kan vara svårare. Men med en riktigt bra historia kan ett företag visa hur bra det är och skapa förtroende, istället för att med grammofonen skrika ut hur bra det är.

Historian berättas inte bara en gång – den kan paketeras och berättas om och om igen på olika kanaler och plattformar. Allt från om oss-sidan på webbplatsen till de sociala medierna, eller i muntliga presentationer.

Är du intresserad? M. Laurell Storytelling hjälper dig att berätta ditt företags historia!